Договір оферти

Договір публічної оферти

про надання послуг

 

Цей документ, постійно розміщений в мережі Інтернет за мережевою адресою https://nedviga-pro.com/ru/dogovor-oferty.html є пропозицією фізичної особи-підприємця Ізмайлова Максима Олександровича (далі за текстом Оферти – Виконавець), який зареєстрований і діє на підставі законодавства України, укласти Договір на надання послуг (далі за текстом Оферти – Договір) з будь-яким зацікавленим в отриманні таких послуг фізичною або юридичною особою (далі за текстом Оферти – Користувач) на умовах цієї Оферти.

Цей документ є публічною офертою і регламентований статтями 633, 641 Цивільного кодексу України, а також відповідає нормам національного і міжнародного законодавства.

Під належним акцептом цієї Оферти відповідно до норм чинного національного законодавства мається на увазі здійснення Користувачем:

1. ознайомлення з Політикою конфіденційності Сайту;

2. ознайомлення з умовами Оферти;

3. ознайомлення з умовами використання Сайту;

4. вираження згоди на отримання послуг на умовах Оферти та згоди на обробку Виконавцем персональних даних, наданих Користувачем, шляхом реєстрації на сайті Виконавця;

5. оплати обраної послуги.

Датою укладення цього Договору на надання послуг є дата реєстрації користувача на сайті Виконавця.

Платні Послуги надаються Виконавцем після завершення процедури їх оплати у відповідності з цим Договором.

 

1. Терміни та визначення

 

1.1. Для цілей цієї оферти на надання послуг (далі по тексту – Оферта) нижчезазначені терміни мають наступні значення:

«Сайт» – Інтернет-ресурс, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://nedviga-pro.com/, на якому розміщується офіційна інформація про Виконавця, і наданих їм послугах і сервісах.

«Оферта» – пропозицію Виконавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі, укласти з ним Договір на тих самих істотних умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі її додатки, доповнення та супутню інформацію, розміщену на Сайті.

«Послуги» – надається Виконавцем інформаційна платформа Сайту для розміщення оголошень в сфері нерухомості, рекламні послуги на безкоштовній і платній основі, у відповідності з умовами цього Договору, а також інші надані Виконавцем послуги і сервіси в порядку і на умовах, визначених цим Договором і положеннями, розміщеними на сайті Виконавця.

«Виконавець» – фізична особа-підприємець Ізмайлов Максим Олександрович, який зареєстрований і діє на підставі законодавства України та надає Послуги.

«Користувач» - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку або представник юридичної особи, уповноважений відповідно до чинного законодавства, що пройшла процедуру реєстрації на сайті, що вчинила Акцепт оферти виконавця, викладеної в цьому договорі, і, в разі вибору платних послуг, що оплатила їх вартість.

«Договір» – договір про надання Виконавцем Послуг Користувачеві, укладений між Виконавцем і Користувачем на умовах цієї Оферти в момент акцепту Користувачем умов Оферти.

«Акцепт» – повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Оферти, Політики конфіденційності Сайту, вчинене шляхом реєстрації на Сайті, заповнення форм, подання оголошення та оплати Послуг.

«Обліковий запис» - сукупність захищених сторінок сайту, створених в результаті реєстрації користувача на сайті і доступних при введенні його ідентифікуючих даних (адреси електронної пошти і пароля) в передбачені для цього поля на сайті.

«Законодавство» – чинне законодавство України.

1.2. Будь-які терміни і поняття, що використовуються в цьому договорі і не знайшли відображення в розділі "терміни і визначення", тлумачитимуться відповідно до змісту, що випливає з тексту цього Договору.

У разі, якщо сенс терміна або поняття не представляється можливим визначити з тексту цього Договору, то сенс відповідного терміна або поняття визначається виходячи з чинного законодавства України або з практики, що склалася.

 

2. Предмет і загальні положення цього Договору

 

2.1. Виконавець приймає на себе зобов'язання надати Послуги, а саме: інформаційну платформу Сайту для розміщення оголошень в сфері нерухомості; рекламні послуги на безкоштовній і платній основі, а також інші послуги і сервіси в порядку і на умовах, визначених цим Договором і положеннями, розміщеними на Сайті Виконавця, а Користувач зобов'язується прийняти їх, і, у разі надання платних послуг, здійснити їх оплату.

2.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість послуги, яка ним купується, відповідно до вартості зазначеної на сайті.

Платні Послуги надаються Користувачеві виключно після того, як він зробить їх оплату в порядку, передбаченому цим Договором або додатковими угодами між Користувачем і Виконавцем.

2.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових або інших результатів використання Користувачем Послуг.

2.4. Послуги надаються Виконавцем самостійно або за допомогою залучення третіх осіб відповідно до п. 4.2.4. справжньої Оферти.

2.5. Надання Послуг проводиться з використанням дистанційних технологій на онлайн-платформі Виконавця – Сайті https://nedviga-pro.com/ (програмне забезпечення, яке представляє собою набір взаємозалежних веб-сервісів і модулів, що складають єдиний простір надання послуг споживачам в мережі Інтернет).

2.6. Для доступу до мережевих ресурсів Користувач створює на Сайті Виконавця свій персональний Обліковий запис, після чого Користувачем використовуються ідентифікують його дані (логін та пароль) для доступу на Сайт і використання Послуг.

Виконавець не перевіряє достовірність інформації, зазначеної Користувачем при реєстрації або під час використання сервісів Сайту.

Користувач несе особисту повну відповідальність за інформацію, яку він розміщує Сайті Виконавця.

2.7. Користувач підтверджує, що не буде намагатися отримати Послуги способами, що не відповідають цим Договором, Політиці конфіденційності та суперечать чинному законодавству, а також не буде використовувати сервіси Виконавця для нанесення будь-якої шкоди Виконавцю і третім особам.

2.8. Виконавець залишає за собою право припинити дію Облікового запису або надання Послуг при порушенні Користувачем цього Договору, норм чинного національного законодавства та міжнародних нормативно-правових актів.

2.9. Користувач може відмовитися від використання Послуг Виконавця в будь-який час, шляхом відправки повідомлення на адресу електронної пошти info@nedviga-pro.com і подальшого видалення облікового запису Користувача.

2.10. При відмові від надання Послуг, кошти, сплачені за надання Послуг, Виконавцем не повертаються.

2.11. Використовуючи сервіси Сайту і Послуги, Користувач визнає і погоджується з тим, що весь вміст Сайту, структура його вмісту і всі Послуги захищені авторським правом, правом на товарний знак та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності.

Користувач погоджується з тим, що зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях і щодо всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом.

2.12. При використанні сервісів Сайту і при отриманні Послуг від Виконавця, до Користувача не переходять ніякі права на будь-який вміст Сайту та Послуги, включаючи зображення, товарні знаки, рекламну продукцію та інше.

2.13. Користувачеві заборонено копіювати, змінювати, трансформувати, видаляти, доповнювати, публікувати, передавати містяться на Сайті об'єкти виключних майнових і особистих немайнових прав не належать Користувачу, здійснювати торгівлю на базі таких прав, відтворювати, відображати або будь-яким іншим чином використовувати такі права без безпосереднього дозволу їх власників і Виконавця.

2.14. Використання матеріалів Сайту і Послуг без згоди правовласників не допускається.

 

3. Порядок надання платних Послуг

 

3.1. Користувач звертається за наданням платних послуг Виконавцем шляхом натискання кнопки в своєму оголошенні, яка відповідає характеру послуг, що замовляються, або надіславши Виконавцю лист на адресу електронної пошти info@nedviga-pro.com із запитом на надання платних рекламних послуг, складеним у довільній формі.

3.1.1. Користувач самостійно вибирає термін надання послуг із запропонованих Виконавцем варіантів, за допомогою натискання на відповідну кнопку.

3.1.2. Платна послуга надається після поповнення особового рахунку Користувача та списання коштів Виконавцем.

3.2. Для підтвердження надання платних рекламних послуг Користувач натискає на кнопку «Сплатити» або на іншу аналогічну кнопку, що характеризує початок надання платних послуг.

Оплата платних рекламних послуг може здійснюватися Користувачем також безпосередньо на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі додаткових угод, укладених між сторонами.

3.3. Після підтвердження надання платних послуг сума коштів, направлена на надання обраних послуг, списується з особового рахунку користувача.

Виконавець приступає до надання платних рекламних послуг з моменту списання грошових коштів з особового рахунку Користувача.

3.4. У разі видалення оголошення Користувача Виконавцем або самим Користувачем до закінчення строку дії замовленої послуги, зміни виду діяльності або вибору нової платної послуги – списані з особового рахунку грошові кошти не повертаються.

3.5. Інші умови надання платних рекламних Послуг можуть бути розміщені на Сайті, а також узгоджені при запиті на надання таких Послуг.

3.6. Сплачені Користувачем Послуги вважаються наданими Користувачеві у повному обсязі, належним чином і прийнятими Користувачем, якщо на адресу Виконавця не надійшло письмових претензій на електронну пошту, вказану в розділі 11 цього Договору, протягом 3 (трьох) календарних днів з дня закінчення надання таких послуг.

 

4. Права та обов'язки Виконавця

 

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Надавати користувачеві послуги в обсязі та відповідно до цього Договору, відповідної інформації, розміщеної на сайті, та нормами чинного законодавства України.

4.1.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості та змісту, про права і обов'язки Користувача при отриманні Послуг.

4.1.3. Створити Користувачеві необхідні умови для використання Послуг.

4.1.4. Діяти виключно в рамках національного законодавства України та цього Договору.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.

4.2.2. Отримувати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором, відповідною інформацією про вартість Послуги, розміщеної на Сайті, або додатковими угодами між сторонами.

4.2.3. Вносити зміни до переліку, вартості та інших компонентів послуг, обумовлені об'єктивною необхідністю.

4.2.4. Залучати для надання послуг третіх осіб на свій розсуд.

4.2.5. Виконавець має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

5. Права та обов'язки Користувача

 

5.1. Користувач зобов'язаний:

5.1.1. Надати Виконавцю інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.

5.1.2. Оплатити Послуги Виконавця в розмірі та строки, передбачені Договором, інформацією, вказаною на Сайті або додатковими угодами між сторонами.

5.1.3. Самостійно організовувати і забезпечувати стабільний доступ в мережу Інтернет і до Сайту під час надання послуг.

5.1.4. З моменту акцепту дотримуватися авторських прав, прав на товарний знак та інші права на результати інтелектуальної діяльності третіх осіб і Виконавця.

5.1.5. Не надавати свої ідентифікуючі дані для доступу до Сайту третім особам.

При виявленні факту доступу третіх осіб до Послуг через ваш Обліковий запис, Користувач на письмову вимогу Виконавця Користувач зобов'язаний виплатити штраф у розмірі, передбаченому чинним законодавством України.

5.1.6. Не вчиняти дій, які можуть перешкоджати наданню виконавцем послуг іншим користувачам.

5.1.7. Діяти відповідно до норм національного законодавства та положень цього Договору.

5.2. Користувач має право:

5.2.1. Отримати послуги відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

5.2.2. Вимагати належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань з надання Послуг за цим Договором та нормами чинного законодавства України.

5.2.3. Звертатися до Виконавця за консультацією при виникненні питань, що стосуються надання Послуг за цим Договором.

5.2.4. Направляти письмові претензії на електронну пошту, вказану в розділі 11 цього Договору, протягом 3 (трьох) календарних днів з дня закінчення надання платних Послуг

5.2.5. Користувач має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

6. Вартість і здійснення оплати Послуг

 

6.1. Інформаційна платформа Сайту для розміщення оголошень в сфері нерухомості надається Виконавцем для використання Користувачами без внесення оплати (безоплатно).

6.1.1. Правила використання сервісів Сайту також можуть бути передбачені умовами використання, розміщеними на Сайті.

6.2. Рекламні Послуги надаються Виконавцем на безкоштовній і платній основі.

6.3. Оплата послуг може бути проведена однією з таких осіб:

- Повністю дієздатним Користувачем;

- Недієздатним або частково дієздатним Користувачем за згодою законного представника;

- Третьою особою, на яку Користувачем покладено виконання грошового зобов'язання;

- Представником юридичної особи, уповноваженим відповідно до чинного законодавства.

6.4. Вартість послуг, що надаються, визначається Виконавцем в односторонньому порядку в гривнях і розміщується на сайті.

6.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ціни на Послуги, інформація про які розміщується на Сайті, при цьому повністю надавши обсяг сплачених за раніше діючими тарифами Послуг.

При зміні вартості Послуг в меншу сторону (у тому числі в рамках акцій і знижок) Виконавець має право відмовити Користувачу, який вже оплатив Послугу за попередньою ціною, зміну умов надання Послуги.

6.6. З метою підвищення зручності оплати Послуг, Виконавцем можуть бути залучені сторонні організації, за дії яких він несе обмежену відповідальність.

Всі взаєморозрахунки із зазначеними організаціями Виконавець здійснює самостійно.

6.7. Послуги надаються на умовах повної передплати. Перерахування користувачем грошових коштів на особовий рахунок здійснюється за допомогою електронних платіжних сервісів, розміщених на сайті.

В момент замовлення Послуги з рахунку списується сума, відповідна вартості замовлених Послуг.

У разі недостатності коштів на рахунку Користувача для оплати замовлених Послуг він буде повідомлений про це і Послуги надані не будуть.

6.8. Користувач має право без обмежень поповнювати свій особовий рахунок за допомогою запропонованих Виконавцем способів поповнення особового рахунку.

6.9. Послуга вважається оплаченою, коли виконані зобов'язання по оплаті доступу до такої Послуги, а саме – списані кошти з особового рахунку Користувача на Сайті або грошові кошти зараховані Користувачем безпосередньо на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі додаткових угод, укладених між сторонами.

6.10. Користувачеві може бути відмовлено в наданні платних Послуг у разі порушення ним цього Договору та чинного Законодавства, без повернення перерахованих Користувачем грошових коштів за надання Послуги.

6.11. При відмові від надання платних рекламних Послуг або всіх Послуг Виконавця, кошти, сплачені за надання Послуг, Виконавцем не повертаються.

6.12. При відмові від надання Послуг, кошти, внесені на особовий рахунок і не використані для оплати Послуг, повертаються Користувачеві з вирахуванням комісії банку за проведення такої грошової операції.

 

7. Відповідальність сторін

 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. Послуги Виконавцем надаються «як є», без явних або маються на увазі гарантій.

7.3. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до Послуг і використовує їх відповідно до чинного законодавства.

7.4. У максимально передбаченою чинним законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, випадкові або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей чи інших нематеріальних цінностей, пов'язані:

а) з доступом Користувача до Послуг та їх використанням або неможливістю доступу або використання;

б) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів користувача або інформації.

Ні за яких обставин сума відповідальності по всім претензіям, що стосуються Послуг, не може перевищувати розмір загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних Послуг.

7.5. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цьому Договорі, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання Послуг Виконавцем за доступну плату.

7.6. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з наданням Послуг, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсним.

 

8. Строк дії та порядок розірвання договору

 

8.1. Договір діє з моменту його укладення, яким вважається дата акцепту Оферти Користувачем, і до дати закінчення періоду надання Послуг згідно з положеннями цієї Оферти.

8.2. Строк договору змінюється відповідно до змін періоду надання послуг Відповідно до положень цієї Оферти.

8.3. Договір може бути змінений або розірваний у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.4. Договір може бути розірваний Виконавцем, а доступ до Послуг Користувачеві обмежений, в односторонньому порядку в разі порушення Користувачем умов Договору, норм чинного законодавства України, відмови або відкликання згоди на обробку персональних даних, а також недотримання прийнятих ним правил і умов, опублікованих на Сайті.

8.5. При односторонньому розірванні договору Виконавець надсилає повідомлення Користувачеві за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем при реєстрації на сайті.

8.6. Договір може бути розірваний Користувачем в односторонньому порядку з обов'язковим письмовим повідомленням Виконавця.

Датою розірвання Договору є дата отримання повідомлення Виконавцем.

8.7. При односторонньому розірванні договору Користувачем, внесені ним кошти повертаються у разі, передбаченому пунктом 6.12. цього Договору.

 

9. Форс-мажор

 

9.1. Жодна з Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо невиконання буде наслідком обставин непереборної сили, таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна або військові дії, дії державних органів, які виникли для Сторін після укладення Договору та не залежать від волі Сторін.

9.2. Сторона, яка, у зв'язку із зазначеними в п. 9.1. цього Договору обставинами, не може виконати свої зобов'язання, повинна не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити про це іншу Сторону, а також про передбачуваний строк дії і припинення таких обставин.

9.3. Відсутність повідомлення або порушення строків його відправлення позбавляє відповідну Сторону права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу, яка звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором.

Належним доказом є свідоцтва уповноважених державних органів.

9.4. Якщо зазначені обставини триватимуть більше двох місяців, будь-яка із Сторін має право розірвати повністю або частково цей Договір з поверненням переданого і фактично належного за цим Договором.

Збитки, що виникли внаслідок таких обставин, відшкодуванню не підлягають.

 

10. Інші положення

 

10.1. При виникненні будь-яких розбіжностей між Користувачем і Виконавцем щодо виконання кожної із Сторін умов цього Договору, а також будь-яких інших розбіжностей, такі розбіжності повинні бути врегульовані з застосуванням обов'язкового досудового претензійного порядку.

Виконавець зобов'язується направити Користувачеві претензію в електронному вигляді на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації на Сайті.

Користувач зобов'язується направити Виконавцю претензію в електронному вигляді на адресу електронної пошти info@nedviga-pro.com.

Термін відповіді на претензію – 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання відповідної претензії.

Під моментом отримання претензії мається на увазі отримання однією Стороною підтвердження про отримання такого повідомлення іншою Стороною.

Таке підтвердження може бути як у формі електронного листа, так і у формі зворотного відповіді, а так само може бути підтвердженням оператора мережі про те, що вихідний документ отримано IP адресою, що належить адресату.

При недотриманні будь-якої з Сторін всіх перерахованих вище умов, обов'язковий претензійний порядок не вважається дотриманим.

10.2. При врегулюванні спору, такий спір підлягає розгляду і вирішенню в суді за місцем реєстрації Виконавця.

10.3. Акцептом Користувач висловлює свою згоду з тим, що всі спори, пов'язані із цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без врахування норм колізійного права.

10.4. Сторони прийшли до угоди, якщо інше прямо не передбачено законодавством України або Договором, будь-які повідомлення і документи у вигляді скан - або фотокопій, придатному для сприйняття людиною, спрямовані Сторонами виключно з електронних адрес Виконавця з домену nedviga-pro.com і Користувача – з адреси електронної пошти, вказаної при реєстрації на Сайті, володіють юридичною силою відповідних документів на паперовому носії, і створюють для Сторін всі права та обов'язки, передбачені Договором.

10.5. Акцептуючи справжню Оферту, Користувач дає свою згоду на обробку наданих їм при заповненні форм на Сайті Виконавця та у ході надання Послуг персональних даних на умовах, передбачених Політикою конфіденційності Виконавця.

10.6. Акцептуючи справжню Оферту, Користувач також висловлює згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Виконавця на адресу електронної пошти та контактний телефон, зазначені Користувачем при заповненні форми на Сайті або в ході надання Послуг.

10.7. Текст цієї Оферти може бути в будь-який час змінений Виконавцем в односторонньому порядку, при цьому актуальною вважається версія, розміщена на Сайті Виконавця за адресою https://nedviga-pro.com/ru/dogovor-oferty.html.

Користувач зобов'язується самостійно стежити за змінами оферти шляхом ознайомлення з Актуальною редакцією, розміщеною на сайті.

11. Реквізити Сторін

11.1. Сторони погоджуються, що реквізитами Користувача вважається інформація, зазначена ним при заповненні форми для реєстрації на Сайті.

11.1.1. У разі зміни реквізитів Користувача він зобов'язаний повідомити Виконавця про такі зміни протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту зміни реквізитів.

11.2. Реквізити Виконавця:

11.2.1. фізична особа-підприємець Ізмайлов Максим Олександрович.

11.2.2. Контактний телефон: +38 (063) 319-61-20.

11.2.3. Електронна пошта: info@nedviga-pro.com.

Продаж і оренда квартир
R24.ua — нерухомість Києва та України
Krysha.ua
m2bomber.com
CRM
IVN